شماره‌ی ثبت100486
نام سندطراحي و مديريت زنجيره عرضه
مؤلفسيچي لوي - كامينسكي
مترجمغني پور - جنگي
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم00 جديد
قیـمت