شماره‌ی ثبت100479
نام سندزراعت سيب زميني
مؤلفاچ پي بيوكما
مترجمرضايي - سلطاني
موضوع اصلیكشاورزي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد
قیـمت