شماره‌ی ثبت100473
نام سنداصول و فنون شش سيگماي ناب ن.1
مؤلفآرش شاهين - حامد احمدي
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي0 جديد
قیـمت