شماره‌ی ثبت100470
نام سندمرجع كامل برنامه ريزي و كنترل پروژه با primavera
مؤلفwww.naghoospress.com
مترجمحسين عوض خواه
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي0 جديد
قیـمت