شماره‌ی ثبت100469
نام سندطرح ريزي واحدهاي صنعتي به روش نظام يافته slp
مؤلفريچارد ميوتر
مترجمناصر جاويد
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي0 جديد
قیـمت