شماره‌ی ثبت100468
نام سندسبزي كار در منزل
مؤلفمحمد تقي نجم آبادي
مترجم
موضوع اصلیكشاورزي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد
قیـمت