شماره‌ی ثبت100467
نام سندآشنايي با مواد كار صنعتي در ساخت و توليد ن.2
مؤلفمهندس احد آشوبي
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي0 جديد
قیـمت