شماره‌ی ثبت100462
نام سندكنكور كارشناسي ارشد كنترل موجودي مهندسي صنايع ن.1
مؤلفزهره خوبان
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشته00
قیـمت