شماره‌ی ثبت100456
نام سندمباني احتمال ن.1
مؤلفشلدون راس
مترجمپارسائيان-همداني
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتط0
قیـمت