شماره‌ی ثبت100453
نام سندكشت موز در فضاي گلخانه و فضاي آزاد
مؤلفعلي محبوب خمامي
مترجم
موضوع اصلیكشاورزي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد
قیـمت