شماره‌ی ثبت100451
نام سندمواد و فرايندهاي توليد ج 3و4و5 ن.2
مؤلفاي. پال دگارمو
مترجمحائريان - دهنوي - خدام
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ3
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتي0 جديد
قیـمت