شماره‌ی ثبت100447
نام سندطرح ريزي واحد هاي صنعتي كارشناسي ارشد علوي
مؤلفنيك افروز - خوشنود
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشته0 جديد
قیـمت