شماره‌ی ثبت100444
نام سندكنترل موجودي كارشناسي ارشد علوي
مؤلفحامد صباح نو
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشته0 جديد
قیـمت