شماره‌ی ثبت100442
نام سندكتاب برنامه ريزي و مشاوره كارشناسي ارشد علوي
مؤلفامير زنده نام
مترجم
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشته0 جديد
قیـمت