شماره‌ی ثبت100436
نام سندمقاومت مصالح 1
مؤلف- جانسون -فرديناند پي بي ير
مترجمعلي كلانتري
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتو00 جديد
قیـمت