شماره‌ی ثبت100429
نام سنداستاتيك ج 1 ويراست هفتم
مؤلففرديناند پي . بي ير
مترجمابراهيم واحديان
موضوع اصلیمهندسي صنايع
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتو0 جديد
قیـمت