شماره‌ی ثبت100425
نام سندسرنوشت خود را با دستان خود رقم بزنيد
مؤلفوين داير
مترجملادن بلوريان
موضوع اصلیروانشناسي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح جديد
قیـمت