شماره‌ی ثبت100423
نام سندخانواده و نگرشي نو به تعليم و تربيت فرزندان
مؤلفمسي رضايي
مترجم
موضوع اصلیروانشناسي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح جديد
قیـمت