شماره‌ی ثبت100422
نام سندايمني و بهداشت كار حفاظت صنعتي
مؤلفبابك كاظمي
مترجم
موضوع اصلی
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتح جديد
قیـمت