شماره‌ی ثبت100419
نام سندمرحوم كافي لطيفه هاي چهارده معصوم و
مؤلفمحمد يوسفي
مترجم
موضوع اصلیديني و مذهبي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتذ
قیـمت