شماره‌ی ثبت100416
نام سندآيت الكرسي نجاتبخش گرفتاران
مؤلفاسماعيل قاسم پور سر چشمه
مترجم
موضوع اصلیديني و مذهبي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتذ جديد
قیـمت