شماره‌ی ثبت100413
نام سندصفات پسنديده و نيكو الخصال 1 الخصال2 ن.1
مؤلفبابويه شيخ صدوق
مترجمصادق حسن زاده
موضوع اصلیديني و مذهبي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتر
قیـمت