شماره‌ی ثبت100407
نام سندمايكروويو در صنايع غذايي و منزل
مؤلفمير نظامي ضيابري _حميدي اصفهان
مترجم
موضوع اصلیصنايع غذايي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد
قیـمت