شماره‌ی ثبت100404
نام سندجغرافياي ايرانگردي ن.3
مؤلفدادفر - افشين شهام
مترجم
موضوع اصلیجغرافيا
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ5
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتخ جديد
قیـمت