شماره‌ی ثبت100399
نام سند2002 نكته در مديريت سوالات چهار گزينه اي ن.1
مؤلفمحمدرضا دلوي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم00 جديد
قیـمت