شماره‌ی ثبت100398
نام سندمديريت زنجيره خريد و تامين تجزيه تحليل و.... ن.2
مؤلفآرجان جي وان ويل
مترجمآزاداني - رفيعي
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتش00
قیـمت