شماره‌ی ثبت100388
نام سنداصول سرپرستي سازمان
مؤلفسيد رسول موسويان
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتغ00
قیـمت