شماره‌ی ثبت100387
نام سندمديريت رفتار سازماني
مؤلفمسعود احمدي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتغ00 جديد
قیـمت