شماره‌ی ثبت100386
نام سندتجهيزات نيروگاه ج1و2 ن.4
مؤلفمسعود سلطاني
مترجم
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ4
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-الف00 ازهر جلد 2عدد موجود ميباشد.
قیـمت