شماره‌ی ثبت100382
نام سندمباني سازمان و مديريت
مؤلفعلي رضائيان
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتغ00 جديد
قیـمت