شماره‌ی ثبت100379
نام سندمعادلات ديفرانسيل ن.1
مؤلفمسعود نيكو كار
مترجم
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشت-ه00
قیـمت