شماره‌ی ثبت100378
نام سندمباني و مديريت فناوري اطلاعات
مؤلففتحيان - مهدوي نور
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتغ00 جديد
قیـمت