شماره‌ی ثبت100374
نام سندمديريت و برنامه ريزي وقت ن.2
مؤلفلوتار سيورت
مترجمسيد مهدي گلستان
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم0 جديد
قیـمت