شماره‌ی ثبت100370
نام سندكتاب مديريت اجرايي
مؤلفدلوي - خدادي پور
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم0 جديد
قیـمت