شماره‌ی ثبت100369
نام سندابزارهاي بهينه كاوي براي سر آمدي ن.2
مؤلفEFORM
مترجمرضايتمندي - قاسمي
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتم0 جديد
قیـمت