شماره‌ی ثبت100366
نام سندآشنايي با پايايي : قابليت اعتماد
مؤلفRELIABICITY
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتث00 جديد
قیـمت