شماره‌ی ثبت100365
نام سندچگونه درخت بكاريم و از آ ن حفاظت كنيم
مؤلفمحمد حسين شيرازي
مترجم
موضوع اصلیكشاورزي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتد
قیـمت