شماره‌ی ثبت100354
نام سندتشريح مسائل سيستم هاي مخابراتي ن.1
مؤلفجان پراكيس- مسعود صالحي
مترجمانتشارات شهرآب
موضوع اصلیمخابرات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت