شماره‌ی ثبت100353
نام سندمفاهيم گرافيك كامپيوتري ن.2
مؤلفشيدائيان - عباسي فرد
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ2
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت