شماره‌ی ثبت100342
نام سندطراحي و معماري كامپيوتر
مؤلفديويد پترسون
مترجمانتشارات خراسان
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت