شماره‌ی ثبت100337
نام سندnetwork+ گواهينامه تخصصي تسلط برشبكه
مؤلفآنتوناكاس
مترجمعليرضا انصاري
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتcd
قیـمت