شماره‌ی ثبت100332
نام سندبررسي سيستمهاي قدرت1
مؤلفهادي سادات
مترجمكاظمي-شهرام جديد-شايانفر
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت