شماره‌ی ثبت100329
نام سندرياضي عمومي 2
مؤلفانتشارات سپاهان
مترجمانتشارات سپاهان
موضوع اصلیرياضي
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت