شماره‌ی ثبت100328
نام سندPICآموزش ميكرو كنترلهاي
مؤلفمصطفي بادياني
مترجمبادياني
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت