شماره‌ی ثبت100323
نام سندتحليل مهندسي مدار
مؤلفهيت - كمر لي - دور بن
مترجممحمود دياني
موضوع اصلیبرق
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت