شماره‌ی ثبت100322
نام سندآموزش C++ در 21 روز
مؤلفليبر تي - جونز
مترجمشكار زاده
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت