شماره‌ی ثبت100315
نام سندتحقيق در عمليات
مؤلفانتشارات سپاهان
مترجم
موضوع اصلیتحقيق در عمليات
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت