شماره‌ی ثبت100313
نام سندلوح فشرده پيوست فصلنامه حسابدار رسمي 2006
مؤلفجامعه حسابداران رسمي ايران
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت