شماره‌ی ثبت100312
نام سندطراحي ديجيتال مدار منطقي
مؤلفموريس مانو
مترجمسپيد نام
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت