شماره‌ی ثبت100306
نام سندكاربرد EXCEL در حسابداري مديريت
مؤلفانتشارات مهربان نشر
مترجم
موضوع اصلیكامپيوتر
ناشر
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتهفتگي
محــل سند
یادداشتCD
قیـمت